K.V.K.K

İnventivo.co Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bu 
sayfayı müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. İnventivo.co işbu Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel
 verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda kişisel verilerin
 korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı 
hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin
 ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

İnventivo.co web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, İnventivo.co tarafından işlenmemektedir.
Mevzuat gereği sistem kayıtları geriye dönük olarak iki senelik kayıt tutulmaktadır.

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Ad-soyadı, telefon numarası, e-mail adresi, adres ve 
yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir sitemizden başka hiç bir kurum 
ile paylaşılmaz.

Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla 
paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi 
bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verileriniz örnek olarak gösterilebilir.

×